Ampliació

Ampliar els edificis existents implica estudiar l’estructura i realitzar un projecte per a sol·licitar una llicència d’obres majors. Primer de tot t’assessoraré en la viabilitat de si l’ampliació és viable i si és compatible amb la normativa. A més a més, cal pensar la nova ampliació per a evitar afegir un pes excessiu a l’edifici, o bé calcular estructuralment la nova fonamentació. Cada cas és únic i singular.

Reforma, Ampliació i Canvi d'ús d'un garatge a habitatge

De Garatge a Casa