Reforma

Realitzo projectes de reforma d’espais per a adequar-los a les noves necessitats de les persones, integrant sempre solucions constructives eficients i prioritzant materials locals i ecològics. Cada projecte és únic i el cuido i mimo amb tots els detalls. Realitzo el projecte adaptat a la inversió econòmica que vulguis realitzar, i si ho necessites, me n’encarrego de la gestió i coordinació dels industrials a l’obra per a que no tinguis cap preocupació.

Reforma, Ampliació i Canvi d'ús d'un garatge a habitatge

De Garatge a Casa