Reforma i ampliació d'un habitatge entre mitgeres

Situació: Malgrat de Mar, Maresme

Promotor privat

Any de projecte: 2020

Any d’obra: 2021-2022

Arquitectes: Judit Falgueras

Fotografia: ARBE

Nova Mirada al Pati

Reforma i ampliació d'un habitatge entre mitgeres

Situació: Malgrat de Mar, Maresme

Promotor privat

Any de projecte: 2020

Any d’obra: 2021-2022

Arquitectes: Judit Falgueras

Fotografia: ARBE

Calia fer una rehabilitació integral d’un edifici dels anys 1970, molt compartimentat i amb poca llum, per a esdevenir l’antagònic: un habitatge amb espais diàfans, molta il·luminació natural, i vinculació directa al pati.

El projecte proposa incidir en tres punts clau de l’habitatge: la coberta, l’escala i la façana al pati.

Primerament, es substitueix la coberta plana existent, en mal estat de conservació, per una nova coberta inclinada, on s’aprofita per a crear-hi un lluernari que serà la font de llum i ventilació natural al centre de l’habitatge. Apareixen així, alguns sostres inclinats en espais singulars de la planta primera.

L’escala, que era un lloc fosc i tancat, passa a formar part de tot l’ambient de la sala d’estar, menjador i cuina en planta baixa. Es modifica el primer tram, creant un element lleuger metàl·lic integrat a l’espai. En el segon tram, l’escala passa a ser d’obra i es troba amb el nou lluernari de la coberta, que il·lumina els espais centrals de l’habitatge.

El punt més important de la reforma, ha estat l’espai orientat a la façana al pati, que originalment era tan sols un lavabo i un passadís. S’ha optat per crear una sala d’estar, menjador i cuina, que gaudeixen de la llum de tarda, i traslladar el bany al centre de la planta baixa. Aquest espai donava l’esquena al pati, i s’ha transformat per a millorar el lloc on es fa més vida de la casa.

La reforma integral incorpora mesures bioclimàtiques molt lògiques: protecció solar a l’estiu amb persianes i una pèrgola orientable, i entrada de sol a l’hivern, que amb el paviment ceràmic i les parets d’obra, emmagatzemen la seva calor. A més a més, es millora l’envolupant mitjançant l’aïllament tèrmic de totes les mitgeres i façanes.

La reforma ha creat doncs, espais amplis i amb molta llum natural, donant resposta a les necessitats de la família actual i convertint-se en un habitatge molt confortable.

Nova Mirada al Pati